Nowoczesna
wycena
nieruchomości.

Co nas wyróżnia?

Dostarczamy najlepsze wyceny nieruchomości mieszkaniowych.

Połączyliśmy światowej klasy specjalistów od machine learning z utalentowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, którzy opracowali najbardziej wiarygodne algorytmy wyceny nieruchomości.

Rozumiemy potrzeby klientów

Gwarantujemy wysoką jakość wyceny i sprawną realizację zlecenia.

Nasze operaty szacunkowe spełniają wszystkie wymagania prawne, standardy krajowe i międzynarodowe oraz rekomendacje nadzoru bankowego. Naszymi klientami są pośrednicy kredytowi, banki i prywatni inwestorzy.

Proces wyceny to synergia człowieka i algorytmu w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Rzeczoznawca
odwiedza nieruchomość
i ocenia jej stan
techniczny.

Algorytm
machine learning
wycenia
nieruchomość.

Rzeczoznawca
weryfikuje wycenę
przed podpisaniem
operatu.

Rzeczoznawca
odwiedza nieruchomość
i ocenia jej stan
techniczny.

Algorytm
machine learning
wycenia
nieruchomość.

Rzeczoznawca
weryfikuje wycenę
przed podpisaniem
operatu.

Gotowy
operat
wysłany
do klienta.

Nowoczesny model wyceny

Korzyści dla banków i pośredników kredytowych w porównaniu do tradycyjnych modeli wyceny.

Wycena najbliższa faktycznej cenie rynkowej dzięki rozbudowanej bazie danych transakcyjnych.

Ryzyko błędu ludzkiego ograniczone do minimum dzięki wycenie opartej o metody statystyczne.

Realizacja zlecenia w 24h.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

?